InnoTrans Berlín 2018

Naposledy sme vypravili mimoriadny vlak na medzinárodný veľtrh koľajovej dopravy a techniky InnoTrans Berlin v termíne 20. 9. - 22. 9. 2016

Vo vlaku s nami cestovali okrem odbornej verejnosti i študenti zo:

 •   Žilinskej univerzity v Žiline
 •   Strednej priemyselnej školy v Trnave,
 •   Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave,
 •   Dopravnej akadémie z Trenčína,
 •   Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici,
 •   Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Účasť študentov na tomto projekte podporili:

 •   Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 •   Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 •   Slovenská vedecko-technická spoločnosť dopravy
 •   Siemens s.r.o.
 •   Scheidt & Buchmann
 •   Slovensko nemecká obchodná a priemyselná komora

 

Na výstave sme mali možnosť vidieť:

o   Železničné a koľajové technológie, vozidlá, materiály, komponenty, servis, infraštruktúru,

     stanice, nástupištia, priecestia, signálne osvetlenie

o   Interiéry, vybavenie vozidiel a staníc

o   Verejnú hromadnú dopravu – električky, autobusy, trolejbusy, technológie

o   IT v doprave, softvér, služby, simulácie dopravy, parkovacie systémy,

     systémy predaja cestovných lístkov

o   Stavba tunelov a mostov

 

Za vynikajúcu atmosféru a nádherný zážitok všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na InnoTrans 2018...

 

 


Naposledy aktualizované: Friday, October 13, 2017

Rezervačný formulár

InnoTrans Berlín 2018
Termín zájazdu:
Počet cestujúcich:
Obsadenie vo vlaku:
Záujem o oddiel pre
Kontaktné údaje
Meno:
Priezvisko:
E-mail: (povinné)
Tel.:
Dátum narodenia:
Ulica + číslo:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Zoznam cestujúcich:
V tvare: Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Adresa, Poistenie (Áno/Nie)
Poistenie
Mám záujem o komplexné cestovné poistenie Union poisťovňa, a.s.
    Počet osôb:
Zájazd preferujem hradiť
V hotovosti
Doplňujúce informácie a služby, ktoré požadujete
Opíšte kód z obrazku
Som oboznámený/á a súhlasím so všeobecnými podmienkami.
×