Salon Istropolitan

  • Salónna časť pre 18 osôb
  • 6 oddielov pre 18 osôb
  • Barové zázemie
  • Umývadlo, teplá studená voda v každom oddiele
  • Možnosť sedenia alebo spania na širokých posteliach
  • Možnosť úpravy veľkopriestoru s barovým zázemím na sedenie alebo státie

Naposledy aktualizované: Sunday, February 2, 2014